დონაცია

ჩვენ ვართ ახალი თაობის მედია. ვაკეთებთ დაბალანსებულ და ეთიკურ ჟურნალისტიკას. დღეს თითქმის ყველა მედიასაშუალება არაერთი გამოწვევის წინაშეა, მათ შორის ყველაზე მტკივნეული მწირი ფინანსური რესურსებია, რის გამოც ორგანიზაციებს ხარისხიანი კონტენტის წარმოება უჭირთ.

ამ რთულ პროცესში ცხადია, მკითხველის ფინანსური მხარდაჭერა ჩვენც გვჭირდება. თქვენს მიერ გაღებული თუნდაც ერთი ლარი, საქმიანობის შეუფერხებლად განხორციელების შესაძლებლობას მოგვეცემს. ვისთვისაც თავისუფალი და მიუკერძოებელი ჟურნალისტიკა მნიშვნელოვანია, გაგვიწიეთ ფინანსური მხარდაჭერა.

შპს „აჭარა თაიმსი“ TBC ბანკი

  • ანგარიშის ნომერი: GE04TB7252236070100001
  • საინდიფიკაციო კოდი: 445730399

დანიშნულებაში მიუთითეთ დონაცია.